Nhà máy ô tô chuyên dùng

Nhà máy ô tô chuyên dùng

Là một công ty đã có rất nhiều năm kinh doanh trong lĩnh vực ô tô ( từ năm 1997 là tổ hợp tác, năm 2001 thành lập công ty Khang Minh, Công ty hiểu hơn ai hết về lĩnh vực mà được coi là lĩnh vực công nghiệp rất lớn, vốn đầu tư nhiều, cạnh tranh cực kỳ lớn.

Bảo dưỡng, sửa chữa xe

Bảo dưỡng, sửa chữa xe

Bảo dưỡng, sửa chữa , trung tu đại tu phương tiện vận tải Đây là dịch vụ đầu tiên và nền móng để xây dựng lên công ty ngày hôm nay. Thành lập từ một cơ sở sửa chữa ô tô năm 1997 vì vậy công ty đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này...

Phụ tùng & linh kiện ô tô

Phụ tùng & linh kiện ô tô

Xin lỗi ,danh mục này đang được cập nhật !

Các lĩnh vực khác

Các lĩnh vực khác

Xin lỗi ,danh mục này đang được cập nhật !