Ngày 12/10/2015 tại hội trường UBND Xã Uy Nỗ, Công ty vinh dự đón nhận bằng khen có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới